Afrikaans in Aksie

Hierdie reeks strek van Graad 4 tot Graad 7 en is volledig herwerk en aangepas volgens die leeruitkomste en assesseringstandaarde van Afrikaans huistaal van die Hiersiene Nasionale Kurrikulum.

Hierdie reeks strek van Graad 4 tot Graad 7 en is volledig herwerk en aangepas volgens die leeruitkomste en assesseringstandaarde van Afrikaans huistaal van die Hiersiene Nasionale Kurrikulum. Afrikaans in Aksie is n inspirasie vir onderwysers op soek na plaslike tekste wat voldoen aan die vereistes vir die klaskamer sonder dat dit die leerders verveel. Geselekteerde tekste maak die leerder bewys van verskillende taalgroepe en die belangrikheid van taal vir die uitdrukking van groepverband en kultuur. Die leeruitkomste (luister, praat, lees en kyk, skryf, dink en redeneer, en taalstruktuur en -gebruik) word op n geïntegreerde wyse aangebied en is gerig op die leefwêreld van die kind. Instruksies en opdragte word op 'n duidelike en ondubbelsinnige wyse gegee en bevorder aktiewe klasdeelname. Die materiaal is met sorg saamgestel om die leerder te lei tot die ontwikkeling van idees, konsepte en vaardighede. Praktykgerigte aktiwiteite stimuleer en ontwikkel 'n verskeidenheid fisieke, intellektuele en sosiale vaardighede binne die breë konteks van die verskillende tekste. Verder ondersteun die reeks die beginsels van koöperatiewe leer en moedig dit die leerder aan om standpunt in the neem. Die breedvoerige Onderwysergids is daarop gemik om die Afrikaanse Huistaal-onderwyser tot optimale benuttig van die klaskamersituasie te lei. Sodoende word die leerders gehelp om hulle waardes, gesindhede, kennis en vaardighede volwaardig te ontwikkel. Onder elke eenheid word daar verwys na die kritieke uitkomste, leeruitkomste en assesseringstandaarde van die Hiersien Nasional Kurrikulum, terwyl daar ook heelwat verwysings na integrasie met ander leerareas is.
Author:
W.D. Mentz R. van Oort
Format:
Paperback

Description

Hierdie reeks strek van Graad 4 tot Graad 7 en is volledig herwerk en aangepas volgens die leeruitkomste en assesseringstandaarde van Afrikaans huistaal van die Hiersiene Nasionale Kurrikulum.

Hierdie reeks strek van Graad 4 tot Graad 7 en is volledig herwerk en aangepas volgens die leeruitkomste en assesseringstandaarde van Afrikaans huistaal van die Hiersiene Nasionale Kurrikulum. Afrikaans in Aksie is n inspirasie vir onderwysers op soek na plaslike tekste wat voldoen aan die vereistes vir die klaskamer sonder dat dit die leerders verveel. Geselekteerde tekste maak die leerder bewys van verskillende taalgroepe en die belangrikheid van taal vir die uitdrukking van groepverband en kultuur. Die leeruitkomste (luister, praat, lees en kyk, skryf, dink en redeneer, en taalstruktuur en -gebruik) word op n geïntegreerde wyse aangebied en is gerig op die leefwêreld van die kind. Instruksies en opdragte word op 'n duidelike en ondubbelsinnige wyse gegee en bevorder aktiewe klasdeelname. Die materiaal is met sorg saamgestel om die leerder te lei tot die ontwikkeling van idees, konsepte en vaardighede. Praktykgerigte aktiwiteite stimuleer en ontwikkel 'n verskeidenheid fisieke, intellektuele en sosiale vaardighede binne die breë konteks van die verskillende tekste. Verder ondersteun die reeks die beginsels van koöperatiewe leer en moedig dit die leerder aan om standpunt in the neem. Die breedvoerige Onderwysergids is daarop gemik om die Afrikaanse Huistaal-onderwyser tot optimale benuttig van die klaskamersituasie te lei. Sodoende word die leerders gehelp om hulle waardes, gesindhede, kennis en vaardighede volwaardig te ontwikkel. Onder elke eenheid word daar verwys na die kritieke uitkomste, leeruitkomste en assesseringstandaarde van die Hiersien Nasional Kurrikulum, terwyl daar ook heelwat verwysings na integrasie met ander leerareas is.

Product details

Author:
R. van Oort, W.D. Mentz
Subtitle:
(Grade 5, 6)
Publisher:
Perskor
Imprint:
Kagiso
ISBN:
9780798668101
Series Title:
In Aksie
Series Number:
Gr 6: Onderwysersgids NCS
Audience:
Schools & Educational
Pages:
-
Weight (g):
175

Customer reviews

Be the first to rate or write a review for this product

 

Your Recent History

Recently Viewed Items