Iziduko Nezibongo

Le ncwadi inengqokelela yeziduko nezibongo zakwaXhosa kwaye iqulunqwe yabhalwa ngomnye wababhali abanamava kubhalo lwesiXhosa. Ezi zibongo ichaphazela iimeko ngeemeko kwimpilo yabantu bakwaXhosa, nokuba umntu ungoweyiphi na ingingqi. Iziduko zona zithe gqaba-gqaba nje ngokukhawuleza kwezo athe waba nobuchule bokuphumelela kuphando lwazo umbhali.
Author:
D.M. Tyatyeka

Delivery time :
Country of origin: South Africa Dispatched within 9 working days depending on supplier
Ships from :
kalahari.com

Now:
R53.44
eBucks:
eB535
Discovery Miles:
535

Short Description

Le ncwadi inengqokelela yeziduko nezibongo zakwaXhosa kwaye iqulunqwe yabhalwa ngomnye wababhali abanamava kubhalo lwesiXhosa. Ezi zibongo ichaphazela iimeko ngeemeko kwimpilo yabantu bakwaXhosa, nokuba umntu ungoweyiphi na ingingqi. Iziduko zona zithe gqaba-gqaba nje ngokukhawuleza kwezo athe waba nobuchule bokuphumelela kuphando lwazo umbhali.

Long description

Le ncwadi inengqokelela yeziduko nezibongo zakwaXhosa kwaye iqulunqwe yabhalwa ngomnye wababhali abanamava kubhalo lwesiXhosa. Ezi zibongo ichaphazela iimeko ngeemeko kwimpilo yabantu bakwaXhosa, nokuba umntu ungoweyiphi na ingingqi. Iziduko zona zithe gqaba-gqaba nje ngokukhawuleza kwezo athe waba nobuchule bokuphumelela kuphando lwazo umbhali. A collection of clan names and poems, compiled by an experienced author. The poems are about various issues affecting our daily lives.

Product details

Author:
D.M. Tyatyeka
Subtitle:
Clan names and poetry
Format:
Paperback
Imprint:
Read Well
Publisher:
Read Well
ISBN:
9780947477622
Audience:
Schools & Educational
Age Group:
7 - 18
Pages:
104

Customer reviews

Be the first to rate or write a review for this product

 

Your Recent History

Recently Viewed Items