Iziduko Nezibongo

Le ncwadi inengqokelela yeziduko nezibongo zakwaXhosa kwaye iqulunqwe yabhalwa ngomnye wababhali abanamava kubhalo lwesiXhosa. Ezi zibongo ichaphazela iimeko ngeemeko kwimpilo yabantu bakwaXhosa, nokuba umntu ungoweyiphi na ingingqi. Iziduko zona zithe gqaba-gqaba nje ngokukhawuleza kwezo athe waba nobuchule bokuphumelela kuphando lwazo umbhali. A collection of clan names and poems, compiled by an experienced author. The poems are about various issues affecting our daily lives.
Author:
D.M. Tyatyeka
Format:
Paperback

Delivery time :
Country of origin: South Africa Dispatched within 8 working days depending on supplier
Ships from :
kalahari.com

You can request a quote on this product by adding it to your basket


Was:
R68
Now:
R53
eBucks:
eB530
Discovery Miles:
530

Free Delivery

Description

Le ncwadi inengqokelela yeziduko nezibongo zakwaXhosa kwaye iqulunqwe yabhalwa ngomnye wababhali abanamava kubhalo lwesiXhosa. Ezi zibongo ichaphazela iimeko ngeemeko kwimpilo yabantu bakwaXhosa, nokuba umntu ungoweyiphi na ingingqi. Iziduko zona zithe gqaba-gqaba nje ngokukhawuleza kwezo athe waba nobuchule bokuphumelela kuphando lwazo umbhali. A collection of clan names and poems, compiled by an experienced author. The poems are about various issues affecting our daily lives.

Product details

Author:
D.M. Tyatyeka
Subtitle:
Clan names and poetry
Publisher:
Read Well
Imprint:
Read Well
ISBN:
9780947477622
Audience:
Schools & Educational
Age Group:
7 - 18
Pages:
104

Customer reviews

Be the first to rate or write a review for this product

 

Your Recent History

Recently Viewed Items