Izinhlansi Zomlilo

Leli qoqo lomlando wesizwe samaZulu elingajwayelekile liqukethe izinganekwane, izibongo nezihasho, izaga nezisho, izithakazelo, imilolozelo neziphicaphicwano. Lingumnikelo obalulekile ekulondolozeni ulimi namagugu akwaZulu.
Author:
L.T.L. Mabuya

In stock (Sold by Kalahari)

Delivery time :
Country of origin: South Africa Dispatched within 24 hours (1 working day)
Ships from :
kalahari.com

Now:
R50.63
eBucks:
eB507
Discovery Miles:
507

Short Description

Leli qoqo lomlando wesizwe samaZulu elingajwayelekile liqukethe izinganekwane, izibongo nezihasho, izaga nezisho, izithakazelo, imilolozelo neziphicaphicwano. Lingumnikelo obalulekile ekulondolozeni ulimi namagugu akwaZulu.

Long description

Leli qoqo lomlando wesizwe samaZulu elingajwayelekile liqukethe izinganekwane, izibongo nezihasho, izaga nezisho, izithakazelo, imilolozelo neziphicaphicwano. Lingumnikelo obalulekile ekulondolozeni ulimi namagugu akwaZulu. A unique record of Zulu oral history which includes folktales, praise poems, proverbs, idioms, clan names, rhymes and riddles which contribute immensely to the collection of Zulu oral tradition.

Product details

Author:
L.T.L. Mabuya
Subtitle:
Folklore & folktales
Format:
Paperback
Imprint:
Shuter & Shooter (Pty) Ltd
Publisher:
Shuter & Shooter (Pty) Ltd
ISBN:
9780796001016
Audience:
Children
Pages:
-

Customer reviews

Be the first to rate or write a review for this product

 

Your Recent History

Recently Viewed Items